Posterunek Policji w Leśnicy - KPP Strzelce Opolskie

Posterunek Policji w Leśnicy

Posterunek Policji w Leśnicy

Posterunek Policji w Leśnicy

47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9

tel. 77 461 52 22, faks: 77 461 52 22

Godziny otwarcia: 7.30 - 15.30

Kontakt tel. z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich (całodobowo): 77/462 19 03 lub alarmowy: 112.

KIEROWNIKA: asp. Arnold Skorupa, tel. 77/461 52 22

 

DZIELNICOWI:

 

Rejon nr 11

asp. sztab. Zbigniew Chałat

TEL: 77/461 52 22;  77/462 19 03; kom.  514 810 991

e-mail:  dzielnicowy.lesnica11@op.policja.gov.pl

 Leśnica Opolska.

 W ramach planu działania  priorytetowego podejmowane będą działania zmierzające do  przeciwdziałania spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz dewastacji mienia, które występują w rejonie Pl.Targowego w Leśnicy.

 

Rejon nr 12

mł.asp. Anna Klekowska-Kuzio

TEL: 77/461 52 22;  77/462 19 03; kom. 571 322 200

e-mail:  dzielnicowy.lesnica12@op.policja.gov.pl

 Góra Św. Anny, Wysoka, Kadłubiec, Dolna, Poręba gminy Leśnica.

 W ramach planu działania  priorytetowego podejmowane będą działania zmierzające do  przeciwdziałania dewastacji mienia, które występują w rejonie pomnika czynu powstańczego oraz amfiteatru w miejscowości Góra Św. Anny.

oraz Rejon  nr 15  na okres (do 31.07.2019r. pod nieobecność R. Szabat)

Rejon  nr 13

st. asp. Krzysztof Kowalski

TEL. 77/461 52 22;  77/462 19 03; kom. 571 322 202

e-mail:   dzielnicowy.lesnica11@op.policja.gov.pl

 Zalesie Śląskie, Lichynia, Czarnocin, Popice, Raszowa, Łąki Kozielskie, Kuszówka, Krasowa gminy Leśnica.

 W ramach planu działania  priorytetowego podejmowane będą działania zmierzające do  przeciwdziałania zaśmiecania lasów i obszarów leśnych poprzez wyrzucanie zużytych przedmiotów gospodarstwa domowego, które występują na obszarach leśnych Leśnictwa Raszowa oraz Łąki Kozielskie.

 

Rejon nr 14

TEL: 77/463 70 77;  77/462 19 03; kom.  571 322 203

e-mail:  dzielnicowy.lesnica14@op.policja.gov.pl

 Ujazd. 

 W ramach planu działania  priorytetowego podejmowane będą działania zmierzające do przeciwdziałania spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, które występują w rejonie Pl. I Maja w Ujeździe - sklepu Żabka oraz działania zmierzające do wyeliminowania nielegalnego połowu ryb w rejonie Brzegi Kanału Gliwickiego.

 

Rejon  nr 15

asp.sztab. Roman Szabat

TEL: 77/463 70 77;  77/462 19 03; kom. 571 322 201

e-mail:  dzielnicowy.lesnica15@op.policja.gov.pl

Obejmuje miejscowości: Stary Ujazd, Ujazd, Ferdynand, Zimna Wódka, Olszowa, Księży Las, Klucz, Buczki, Jaryszów, Nogowczyce, Sieroniowice, Balcarzowice, Niezdrowice, Grzeboszowice gminy Ujazd.

W ramach planu działania  priorytetowego podejmowane będą działania zmierzające do przeciwdziałania spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, które występują w rejonie ul. 1 Maja i ul. Polnej oraz działania zmierzające do wyeliminowania  zjawiska niestosowanie się przez kierujących do znaku B-18 w Jaryszowie Strefa Aktywności Gospodarczej w Olszowej/Zimnej Wódce.