Narada roczna podsumowująca pracę strzeleckich policjantów - Aktualności - KPP Strzelce Opolskie

Aktualności

Narada roczna podsumowująca pracę strzeleckich policjantów

Data publikacji 13.02.2018

Strzeleccy policjanci podsumowali 2017 rok. Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Witold Apolinarski omówił wyniki pracy funkcjonariuszy i podsumował stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. W odprawie wzięli udział m. in. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, Starosta Powiatu Strzeleckiego, Burmistrz Strzelec Opolskich, policjanci i pracownicy cywilni.

W sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich odbyła się narada roczna strzeleckiej Policji. W tegorocznej odprawie udział wzięli: Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, Starosta Powiatu Strzeleckiego Józef Swaczyna, Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, Prezes Sądu rejonowego w Strzelcach Opolskich Lidia Lewicka, Prokurator Rejonowy w Strzelcach Opolskich Iwona Kanturska oraz policjanci i pracownicy cywilni.

Na początku Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Witold Apolinarski przywitał zaproszonych gości. Jednocześnie dziękując podległym funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za dobre wyniki w służbie i pracy, a zaproszonym gościom za wsparcie i dotychczasową współpracę. Następnie omówił wyniki pracy policjantów służby prewencji i ruchu drogowego. W wyniku prowadzonych działań policjanci ruchu drogowego zatrzymali 444 kierujących w stanie nietrzeźwości. Przebadali ponad 36 tys. kierujących. Na drogach naszego powiatu doszło do 31 wypadków drogowych (2016r.-45), w których zginęło 4 osoby (2016 r.–5). Policjanci w związku z kolizjami interweniowali 704 razy (2016 r.-735).

By poprawić bezpieczeństwo na drogach, poza kontrolami stanu trzeźwości, prowadzimy działania skierowane na ujawnianie kierowców niestosujących się do ograniczeń prędkości. Na uwagę zasługuje praca funkcjonariuszy strzeleckiej drogówki, którzy zatrzymali 70 praw jazdy za przekroczenie prędkości. To jeden z najlepszych wyników osiągniętych w województwie opolskim. Ale skupiamy się również na ujawnianiu sprawców wykroczeń społecznie uciążliwych. Nieprzerwanie prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególną uwagę policjanci poświęcają kwestii używania przez niechronionych uczestników ruchu drogowego odblasków.

Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich nadkom. Arkadiusz Chętnicki przedstawił statystyki obrazujące ilość popełnianych i wykrywanych przestępstw. W 2017 roku stwierdzono 269 przestępstw gospodarczych. Odnotowaliśmy spadek liczby przestępstw kryminalnych z 885 w 2016 roku do 745 w roku ubiegłym oraz spadek przestępstw ogólnych z 1463 w 2016 roku do 1266 w roku 2017.

Na koniec głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, który podsumował pracę strzeleckich policjantów, podziękował za poświęcenie i włożony wysiłek w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa. Podziękował również samorządowcom za wsparcie, a także przedstawił inwestycje planowane na bieżący rok.

  • Narada roczna strzeleckich policjantów
  • Narada roczna strzeleckich policjantów
  • Narada roczna strzeleckich policjantów