Aktualności

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED w budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich

Data publikacji 05.03.2018

Na recepcji Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich został zamontowany Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED. Sprzęt ratujący życie będzie służył potrzebującym w nagłych sytuacjach zatrzymania krążenia.

Na recepcji Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich został zamontowany Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED. Większość wypadków nagłego zatrzymania krążenia jest spowodowana migotaniem komór, czyli nieprawidłowym chaotycznym rytmem serca. Defibrylator AED wyzwala impuls elektryczny, który przepływając przez mięsień sercowy zatrzymuje migotanie komór i wpływa na przywrócenie prawidłowej pracy serca. Czas wykonania defibrylacji często decyduje o przeżyciu poszkodowanego. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75 procent przypadków.

Defibrylator z pewnością zwiększy bezpieczeństwo zarówno mieszkańców powiatu, jak i odwiedzających.

  • Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED w budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich