Grafik znakowania rowerów w marcu - Aktualności - KPP Strzelce Opolskie

Aktualności

Grafik znakowania rowerów w marcu

Data publikacji 01.03.2018

Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower!!! W powiecie strzeleckim rusza akcja znakowania rowerów. Głównym celem akcji jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery. Działania pn. "Oznakuj swój rower" prowadzone są w wyznaczonych terminach przez policjantów na terenie Komendy Powiatowej Policji W Strzelcach Opolskich i na terenie jednostek podległych.

Procedura znakowania polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem typu "engrawer", oznaczenia składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji – elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych. Mikroudarowa technologia "engrawera" pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po powierzchniowym zatarciu znaków.

Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:

rama roweru pod kierownicą,
w dolnej części ramy przy ramieniu przekładni ,
rama pod siodełkiem.

Policjanci indywidualny numer wygrawerują w co najmniej dwóch w/w miejscach.

Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę w której został oznakowany.

Policjanci przed znakowaniem roweru wypełnią kartę ewidencyjną roweru, a po wygrawerowaniu numeru niezwłocznie zarejestrują rower w elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych (E-RPO)
Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa się na podstawie: dokumentu tożsamości właściciela (tylko osoba pełnoletnia),
dzieci i młodzież tylko w obecności rodziców i opiekunów prawnych - rower będzie ewidencjonowany na rodzica lub opiekuna.

TERMINY ZNAKOWANIA ROWERÓW:

05.03.2018r w godz. 10:00 do 11:00 na Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3

07.03.2018r w godz. 17:00 do 18:00 na Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich przy ul. Piłsudskiego 3

12.03.2018r w godz. 10:00 – 11:00 w Komisariacie Policji w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 5

19.03.2018r w godz. 10:00 – 11:00 w Posterunku Policji w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9