Kierownictwo - KPP Strzelce Opolskie

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich

 podinsp. Witold Apolinarski

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich

nadkom. Arkadiusz Chętnicki