Kierownictwo - KPP Strzelce Opolskie

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich

podinsp. Arkadiusz Chętnicki

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich

mł. insp. Jarosław Roszczak