Informacje kontaktowe - KPP Strzelce Opolskie

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

 

Nazwa

Stanowisko

Telefon

Faks

Komenda Powiatowa Policji

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich

dyzurny.st@op.policja.gov.pl

47/8632203

77/4621945

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji

Zespół Prezydialny

47/8632200

77/4621946

Arkadiusz Chętnicki

Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich

47/8632201

77/4621946

Jarosław Roszczak

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich

47/8632202

77/4621946

Wydział Prewencji

Sekretariat Wydziału Prewencji

47/8632270

77/4621946

Dariusz Mazurek

Naczelnik Wydziału Prewencji

47/8632217

77/4621946

Aleksander Barszczewski

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

47/8632218

77/4621946

Wydział Kryminalny

Sekretariat Wydziału Kryminalnego

47/8632250

77/4621946

Iwona Górecka

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

47/8632210

77/4621946

Bartosz Niedoba

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

47/8632208

77/4621946

Wydział Ruchu Drogowego

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego

47/8632243

77/4621946

Piotr Malczak

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

47/8632207

77/4621946

Komisariat Policji

Komisariat Policji w Zawadzkiem

47/8632403

77/4616477

Jacek Zalejski

Komendant Komisariatu Policji w Zawadzkiem

47/8632401

77/4006477

Arnold Skorupa

Kierownik Posterunku Policji w Leśnicy

47/8632500

47/8632945