Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich - Aktualności - KPP Strzelce Opolskie

Aktualności

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich

Data publikacji 10.07.2017

W strzeleckiej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Bogusława Chrzęstka. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych, służb oraz kadra kierownicza strzeleckiej komendy.

6 lipca 2017 roku w strzeleckiej komendzie odbyła się uroczystość pożegnania Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Bogusława Chrzęstka. Komendant Chrzęstek po 27 latach służby złożył raport do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu o przejście na emeryturę.

Na uroczystości obecni byli: Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych, służb, pracownicy oraz kadra kierownicza strzeleckiej komendy.

Podinsp. Bogusław Chrzęstek pełnił tę funkcję od 20 lipca 2016 roku. Wcześniej bo w sierpniu 2015 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Swoją służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Oleśnie w pionie prewencji. Następnie w 1991 roku realizował obowiązki w Wydziale Kryminalnym. W 2005 roku objął stanowisko zastępcy komendanta komisariatu Policji w Praszce, gdzie po roku został jego komendantem.

Pan Komendant Chrzęstek pożegnał się ze swoimi współpracownikami. Podziękował im za każdy dzień służby. Zaznaczył przy tym wyraźnie, że pracował ze wspaniałymi ludźmi. Zaproszeni goście oraz funkcjonariusze złożyli życzenia odchodzącemu Komendantowi.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta w obecności kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji oraz zaproszonych gości powierzył obowiązki na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Witoldowi Apolinarskiemu.

Podinspektor Witold Apolinarski ma 47 lat, służbę w policji rozpoczął w 1992 roku w Oddziale Prewencji Policji w Opolu. W 1997 roku został asystentem w Wydziale Kryminalnym w Komendzie Rejonowej Policji w Opolu. Następnie realizował obowiązki w Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W 2006 roku objął stanowisko dyżurnego w II Komisariacie Policji w Opolu, gdzie w 2007 został Naczelnikiem Wydziału Prewencji. Od 2011 roku był Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu, a od 2012 Dowódcą Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.

  • Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich
  • Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich
  • Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich
  • Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich
  • Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich
  • Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich
  • Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich
  • Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich
  • Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich
  • Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich